Torch Browser 36.0.0.8226

Torch Browser 36.0.0.8226

Torch Media Inc. – 1,6MB – Shareware – Windows
ra khỏi 13 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Ngọn đuốc trình duyệt là một trình duyệt với chức năng nâng cao: bạn có thể lưu các tập tin phương tiện truyền thông, quản lý hoạt động torrent và chia sẻ liên kết.

Tổng quan

Torch Browser là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Torch Media Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.225 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Torch Browser là 69.2.0.1713, phát hành vào ngày 30/09/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 69.2.0.1713, được sử dụng bởi 15 % trong tất cả các cài đặt.

Torch Browser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,6MB.

Người sử dụng của Torch Browser đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Torch Browser!

Cài đặt

người sử dụng 1.225 UpdateStar có Torch Browser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Torch Media Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản